Är något ur funktion?

Om du upptäcker något i de allmänna ytorna som är trasigt eller fel? Anmäl det isåfall direkt till Västerås Service och Anläggning AB.
Under garantitiden (fram till 2021) ska alla fel du upptäcker i din lägenhet också anmälas dit. Om det är något som inte ligger inom ramen för garantin eller föreningens ansvar ska de upplysa dig om det, annars så ser de till att det blir hanterat. Om det är något som ligger utanför garantin kan du fortfarande låta dem lösa problemet, men då debiteras du för detta.

Kontaktuppgifter finns här.

Kontakta styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen är det bara använda formuläret nedan!